Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020  Ελληνικά | English
Μηχανολόγων

Σύμβουλος

 
ΠΕ 09 Οικονομολόγων

Σύμβουλος
Τηλ. 210 5241118 Fax. 2107786024

 
Περιοχή ευθύνης τη Δ/νση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και το νομό Δωδεκανήσου.
ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγων

Σύμβουλος
Τηλ. 210-5226297

 
Περιοχή ευθύνης τη Δ/νση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και τους νομούς Σάμου, Χίου & Δωδεκανήσου.
ΠΕ01 Θεολογίας

Σύμβουλος

 

ΠΕ02 Φιλολόγων
Καλαούζη Κωνσταντίνα
Σύμβουλος

 
ΠΕ03 Μαθηματικών

Σύμβουλος

 
ΠΕ04 Φυσικών

Σύμβουλος

 
Αρχική Σελίδα \ Δομή - Τμήματα \ Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.