Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021  Ελληνικά | English
Διεύθυνση
Γεωργίου Μαύρου 2, 85100 Ρόδος 
Περιοχή Ζέφυρος
Κτίριο Δ.Ο.Υ. - 4ος Όροφος
Τηλ 22413-64828  Φαξ 22413-64850

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
Υπηρεσιακές Καταστάσεις

 


Προϊσταμένη
Τηλ. 22413-64831 Fax. 22413-64850

 
Άδειες (χωρίς αποδοχές, αναρρωτικές, κανονικές, εκπ/κές, κύησης, λοχείας, μητρότητας) λειτουργία Πρωτοκόλλου και Αρχείου

Ιδιωτική εκπαίδευση, Εκδρομές
Τηλ. 22413-64803 Fax. 22413 64850

 
Γραφείο Ιδιωτικής Εκπ/σης -. Ιδιωτικά σχολεία ( διορισμοί –τήρηση και ενημέρωση Α.Φ., μισθολογική εξέλιξη , άδειες , προαγωγές ιδιωτικών εκπ/κών ). Εκδρομές

ΑΔΕΙΕΣ
Τηλ. 2241364841 Fax. 2241364850

 
ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Αντιστοιχίες, Ισοτιμίες, Π.Δ.Σ. Συνταξιοδοτικά Μεταθέσεις - Αποσπάσεις ( Ειδική Αγωγή , Μουσικά , Καλλιτεχν.,Διαπολ/μικά , Πειραματικά ) .

Άδειες
Τηλ. 2241364831 Fax. 22413-64850

 
άδειες εκπαιδευτικών

Πρωτόκολλο Δ/νσης
Τηλ. 22413 64828 Fax. 22413 64850

 
Πρωτόκολλο. Διακίνηση και Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας. Αρχειοθέτηση ατομικών φακέλων).
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΔΕ Δωδεκανήσου

Διευθυντής
Τηλ. 22413-64826 Fax. 22413-64827

 

Σακελλαροπούλου Νάνσυ
Γραμματεία Διευθυντή
Τηλ. 22413 64826 Fax. 22413 64827

 


Γραμματεία
Τηλ. 22413 64826 Fax. 22413 64827

 

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
Υπηρεσιακές Καταστάσεις

 


Προϊσταμένη
Τηλ. 22413-64831 Fax. 22413-64850

 
Άδειες (χωρίς αποδοχές, αναρρωτικές, κανονικές, εκπ/κές, κύησης, λοχείας, μητρότητας) λειτουργία Πρωτοκόλλου και Αρχείου

Ιδιωτική εκπαίδευση, Εκδρομές
Τηλ. 22413-64803 Fax. 22413 64850

 
Γραφείο Ιδιωτικής Εκπ/σης -. Ιδιωτικά σχολεία ( διορισμοί –τήρηση και ενημέρωση Α.Φ., μισθολογική εξέλιξη , άδειες , προαγωγές ιδιωτικών εκπ/κών ). Εκδρομές

ΑΔΕΙΕΣ
Τηλ. 2241364841 Fax. 2241364850

 
ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Αντιστοιχίες, Ισοτιμίες, Π.Δ.Σ. Συνταξιοδοτικά Μεταθέσεις - Αποσπάσεις ( Ειδική Αγωγή , Μουσικά , Καλλιτεχν.,Διαπολ/μικά , Πειραματικά ) .

Άδειες
Τηλ. 2241364831 Fax. 22413-64850

 
άδειες εκπαιδευτικών

Πρωτόκολλο Δ/νσης
Τηλ. 22413 64828 Fax. 22413 64850

 
Πρωτόκολλο. Διακίνηση και Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας. Αρχειοθέτηση ατομικών φακέλων).
ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
Υπηρεσιακές Καταστάσεις

 


Προϊσταμένη
Τηλ. 22413-64831 Fax. 22413-64850

 
Άδειες (χωρίς αποδοχές, αναρρωτικές, κανονικές, εκπ/κές, κύησης, λοχείας, μητρότητας) λειτουργία Πρωτοκόλλου και Αρχείου

Ιδιωτική εκπαίδευση, Εκδρομές
Τηλ. 22413-64803 Fax. 22413 64850

 
Γραφείο Ιδιωτικής Εκπ/σης -. Ιδιωτικά σχολεία ( διορισμοί –τήρηση και ενημέρωση Α.Φ., μισθολογική εξέλιξη , άδειες , προαγωγές ιδιωτικών εκπ/κών ). Εκδρομές

ΑΔΕΙΕΣ
Τηλ. 2241364841 Fax. 2241364850

 
ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Αντιστοιχίες, Ισοτιμίες, Π.Δ.Σ. Συνταξιοδοτικά Μεταθέσεις - Αποσπάσεις ( Ειδική Αγωγή , Μουσικά , Καλλιτεχν.,Διαπολ/μικά , Πειραματικά ) .

Άδειες
Τηλ. 2241364831 Fax. 22413-64850

 
άδειες εκπαιδευτικών

Πρωτόκολλο Δ/νσης
Τηλ. 22413 64828 Fax. 22413 64850

 
Πρωτόκολλο. Διακίνηση και Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας. Αρχειοθέτηση ατομικών φακέλων).
ΤΜΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Προϊστάμενος
Τηλ. 22413-64838.2241364847 Fax. 22413-64850

 
μισθοδοσία Μονίμων τακτικός προϋπολογισμός

Καταχωριστής ΕΣΠΑ
Τηλ. 22413-64831 Fax. 22413 64850

 
Μισθοδοσία Αναπληρωτών ΕΣΠΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ
Τηλ. 22413-64832 Fax. 22413-64850

 
 • σύνταξη -παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού της Διεύθυνσης
 • έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων
 • Οικονομικά πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
 • έλεγχος των δαπανών Μεταφορά μαθητών, αποζημιώσεις, τιμολόγια.
 • Υπερωρίες
 • Οδοιπορικά εκτός έδρας
 • Αποζημιώσεις λόγω μετάθεσης – μετάταξης
 • έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της ΔΔΕ
 • σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,


 • Μισθοδοσία μονίμων
  Τηλ. 22413 64837 Fax. 22413 65850

   
  Οικονομικά, Μισθοδοσία μονίμων- αναπληρωτών TAKTIKOY προϋπολογισμου, ωρομισθίων Διοικητικών Ενιαία Αρχή Πληρωμών

  Αναπληρωτές
  Τηλ. 2241364867 Fax. 2241364850

   
  Αναπληρωτές, Ωρομίσθιοι, Ειδική Αγωγή, ΣΜΕΑ. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση Μ.Κ. Καταχώρηση προϋπηρεσιών.
  ΤΜΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

  Προϊστάμενος
  Τηλ. 22413-64838.2241364847 Fax. 22413-64850

   
  μισθοδοσία Μονίμων τακτικός προϋπολογισμός

  Καταχωριστής ΕΣΠΑ
  Τηλ. 22413-64831 Fax. 22413 64850

   
  Μισθοδοσία Αναπληρωτών ΕΣΠΑ

  ΔΑΠΑΝΕΣ
  Τηλ. 22413-64832 Fax. 22413-64850

   
 • σύνταξη -παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού της Διεύθυνσης
 • έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πιστώσεων και την τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Δεσμεύσεων
 • Οικονομικά πάσης φύσεως εξετάσεων και διαγωνισμών που διεξάγονται εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
 • έλεγχος των δαπανών Μεταφορά μαθητών, αποζημιώσεις, τιμολόγια.
 • Υπερωρίες
 • Οδοιπορικά εκτός έδρας
 • Αποζημιώσεις λόγω μετάθεσης – μετάταξης
 • έκδοση των πράξεων μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων της ΔΔΕ
 • σύνταξη των καταστάσεων εξόδων κίνησης εκτός έδρας και μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,


 • Μισθοδοσία μονίμων
  Τηλ. 22413 64837 Fax. 22413 65850

   
  Οικονομικά, Μισθοδοσία μονίμων- αναπληρωτών TAKTIKOY προϋπολογισμου, ωρομισθίων Διοικητικών Ενιαία Αρχή Πληρωμών

  Αναπληρωτές
  Τηλ. 2241364867 Fax. 2241364850

   
  Αναπληρωτές, Ωρομίσθιοι, Ειδική Αγωγή, ΣΜΕΑ. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση Μ.Κ. Καταχώρηση προϋπηρεσιών.
  ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Προϊσταμένη
  Τηλ. 2241364830,2241364826 Fax. 22413 64827

   
  Υπηρεσιακά Θέματα Εκπαιδευτικών και Διοικητικών, Αξιολόγηση Διοικητικών, Κινητικότητα, Διοικητική υποστήριξη ΠΥΣΔΕ, ΚΠΓ.

  Γραμματεία ΠΥΣΔΕ
  Τηλ. 22413 64830 Fax. 22413 64827

   
  Γραμματεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

  Μεταθέσεις - Αποσπάσεις
  Τηλ. 22413-64833 Fax. 22413-64850

   
  Προϋπηρεσίες – Μ.Κ.- Μονιμοποιήσεις – Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών, Βεβαιώσεις εκπ/κών, προαγωγές, τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου εκπ/κών (Βάση Δεδομένων)

  Μεταθέσεις - Αποσπάσεις
  Τηλ. 22413-64834 Fax. 22413-64850

   
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΗΣΗ E-DATA Μεταθέσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ , σε Ειδικές Κατηγορίες , σε Μειονοτικά . Βελτιώσεις/Οριστικές και προσωρινές τοποθετήσεις. Μετατάξεις.Διορισμοί
  Κοκκαλίδης Σταύρος
  Διαθέσεις
  Τηλ. 2241064825

   


  Υπηρεσιακές Καταστάσεις
  Τηλ. 2241364834 Fax. 22413 64850

   
  Προϋπηρεσίες Μονίμων Εκπ/κών, Μισθολ. Κλιμάκια. Κατατάξεις . Ενημέρωση βάσης δεδομένων. Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών. Βεβαιώσεις μονίμων εκπ/κών

  Υπεύθυνη
  Τηλ. 22413 64836 Fax. 22413 64850

   
  Αναπληρωτές, Ωρομίσθιοι, Ειδική Αγωγή, διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  ΤΜΗΜΑ Δ πληροφορικης και Νεων τεχνολογιων

  Προϊσταμένη
  Τηλ. 2241364845 Fax. 2241364850

   
  αρμοδιοτητες τμημα Δ -λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λοιπών φορέων του δημοσίου που χειρίζονται τα επιμέρους τμήματα της οικείας Διεύθυνσης - ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης, - δημιουργία, οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων, - κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση ιστοτόπου και την παροχή υπηρεσιών επιπέδου 1 έως 4 μέσω αυτού ψηφιοποίηση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα

  myschool
  Τηλ. 2241364824

   
  -υπέυθυνος My school -υποστήριξη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων -μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των δεδομένων και των δικτύων

  Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ
  Τηλ. 22413-64845

   
  -Τεχνικός Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Δευτεροβάθμιας Δωδεκανήσου -VBI- ΣΑΜ -την παρακολούθηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης -την ενημέρωση και διαχείριση μητρώου ψηφιακής υποδομής,
  τμημα Ε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων
  Τηλ. 22413-64839 22413-64840 Fax. 22413-64844

   
  Εκπαιδευτικά Θέματα, Ηλεκτρονική αλληλογραφία, Λειτουργία Σχολείων, Πανελλήνιες Εξετάσεις, Παρακολούθηση ύλης, Μετεγγραφές, Εγγραφές, Αναβαθμολογήσεις, Φυσικώς αδύνατοι μαθητές, Διαγωνισμοί, Συνέδρια, Μαθητικά θέματα.
  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Υπεύθυνη
  Τηλ. 22413 64852-851-854 Fax. 22413 64855

   

  Αρχική Σελίδα \ Δομή - Τμήματα \ Διεύθυνση
  Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
  Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
  Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
  Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
  Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.