Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ (ν. 2685/99, ΦΕΚ 35/18-2-99/τ. Α΄)
Διάφορα Έγγραφα & Έντυπα \ Γενικά θέματα - Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012 14:26:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  Ή ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ  Ή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ (ν. 2685/99, ΦΕΚ 35/18-2-99/τ. Α΄)

1. Ημερολογιακή κατάσταση εις διπλούν υπογεγραμμένη από το δικαιούχο και θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
2. Κυρωμένο αντίγραφο διαταγής μετάθεσης ή απόσπασης ή τοποθέτησης.
3. Τα εισιτήρια των μεταφορικών μέσων (Πρωτότυπα και αποδείξεις πληρωμής).
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 για τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου που μετακινούνται μαζί του και για τη χρησιμοποίηση Ι.Χ αυτοκινήτου.
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
6. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας.
7. Βεβαίωση  χιλιομετρικής απόστασης, εφόσον μετακινούνται με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο.
8. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας  για την κατηγορία και τον βαθμό του υπαλλήλου, όταν αυτά δεν προκύπτουν από τη διαταγή μετάθεσης ή απόσπασης ή τοποθέτησης.
9. Εξοφλημένη φορτωτική μεταφοράς   της οικοσκευής, ή άλλα επίσημα παραστατικά στοιχεία.(Θεωρημένη από τη Λιμενική αρχή).
10. Σε περίπτωση μεσολάβησης ferry-boat θα επισυνάπτονται αποδείξεις ναύλου του        Ι.Χ. και του φορτηγού αυτοκινήτου. Ο ναύλος του φορτηγού αυτοκινήτου θα αναγράφεται χωριστά στη φορτωτική
11. Βεβαίωση του προϊστάμενου της Υπηρεσίας για την εγκατάστασή του και ότι δεν μετατίθεται  σε συνέχεια απόσπασης για την οποία έλαβε αποζημίωση ή δεν αποσπάται σε συνέχεια προηγούμενης απόσπασής του στον ίδιο τόπο.
12. Βεβαίωση από την Υπηρεσία του/της συζύγου του υπαλλήλου εφόσον είναι Δημόσιος Υπάλληλος στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν πήρε χρηματικά ποσά για τον ίδιο σκοπό.
13. Βεβαιώσεις από την προηγούμενη Υπηρεσία του Υπαλλήλου ή Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών που να αποδεικνύει ότι παρέμεινε σε αυτήν επί τέσσερα συνεχόμενα έτη.

 
 
 
Αρχική Σελίδα \
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.