Κυριακή, 18 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 12-2-2021
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ \ Τοποθετήσεις - Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021 12:23:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 

Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται ως αναπληρωτές τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών λόγω του κορωνοϊού (covid-19), θα πρέπει να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους και να αναλάβουν υπηρεσία, από την Δευτέρα 15/2/2021 ως και την Τρίτη 16/2/2021.

 Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και διευκόλυνση της υπηρεσίας, οφείλουν την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να έχουν μαζί τους τα παρακάτω:

 1.       Πρόσφατες πρωτότυπες ιατρικές βεβαιώσεις παθολόγου και ψυχιάτρου (απαραίτητες κατά την πρόσληψη).

2.       Τίτλοι σπουδών και τυχόν Παιδαγωγική κατάρτιση (φωτοαντίγραφα). Για αποφοίτους εξωτερικού και Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ και Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου).

3.       Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (φωτοαντίγραφα) με αίτηση αναγνώρισης συνάφειας και Υπεύθυνη Δήλωση γνησιότητας.

4.       Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (φωτοαντίγραφα) με αίτηση αναγνώρισης.

5.       Μόνο για τους έγγαμους με ή χωρίς παιδιά και τους άγαμους με παιδιά: Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σύμφωνο συμβίωσης (να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου). Οι εκπαιδευτικοί με τέκνα άνω των δεκαοκτώ που σπουδάζουν, εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία ή είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατες αντίστοιχες βεβαιώσεις.

6.       Πιστοποιητικό ειδικής κατηγορίας (αν υπάρχει).

7.       Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας με πρώτο όνομα δικαιούχου το όνομα του εκπαιδευτικού.

8.       Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

9.       Φωτοαντίγραφα εντύπων όπου αναγράφονται ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ ΙΚΑ (αφορά νέες προσλήψεις).

10.   Τα έντυπα Στοιχεία αναπληρωτή, Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού (ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ), και Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Δωδεκανήσου.)

 Επιπλέον: Σε περίπτωση που κάποιος ασκεί ιδιωτικό έργο, απαιτείται αίτηση στο αρμόδιο γραφείο ΠΥΣΔΕ για τη χορήγηση σχετικής άδειας.

 Τα σχετικά έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας

 
 
 
Αρχική Σελίδα \
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.