Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Τοποθετήσεις προσωρινών Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/ση
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ \ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 11:54:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 

Τοποθετήσεις προσωρινών Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι διορίζονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοι:

1)       με την υπ.αριθμ.: 5275/E4/18-1-2021 Υ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», και

2)      με την υπ. Αριθμ.: 5278/E4/18-1-2021 Y.A.  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

 είναι οι παρακάτω:

 

α/α

ΤΥΠΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1.

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΙΧΑΛΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ21

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΩ

2.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΔΕ01

Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

Οι ανωτέρω αναπληρωτές, θα πρέπει να παρουσιαστούν στα σχολεία τοποθέτησής τους και να αναλάβουν υπηρεσία, από την Πέμπτη 21/1/2021 έως και την Παρασκευή 22/1/2021.


 
 
 
Αρχική Σελίδα \
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.