Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.
Ανακοινώσεις \ Μεταθέσεις - Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 08:29:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι Πίνακες Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Δωδεκανήσου.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεών τους και εφ’ όσον εντοπίσουν διαφοροποιήσεις, για να γίνει διόρθωση, να επικοινωνήσουν αποκλειστικά στο Τμήμα Μεταθέσεων στο τηλέφωνο 22413 64834  ή  με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο gmet@dide.dod.sch.gr
Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά  από Δευτέρα 14-12-2020  έως και  Παρασκευή  18-12-2020 και ώρα 15.00 και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το αρμόδιο ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

 
 
 
Αρχική Σελίδα \
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.