Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020  Ελληνικά | English
Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ και για προσωρινή τοποθέτηση όσων παρέμειναν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ
Ανακοινώσεις \ Αποσπάσεις - Τοποθετήσεις - Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019 16:45:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 

«1.- Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός  ΠΥΣΔΕ»

«2.- και υποβολή αιτήσεων για προσωρινή τοποθέτηση όσων παρέμειναν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ»


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί :

Που παρέμειναν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ Δωδ/σου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των οριστικών – οργανικών τοποθετήσεων

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση από Παρασκευή  26 / 07 / 2019  μέχρι και Τρίτη    06 / 08  / 2019 .

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καλούνται να προβούν σε αίτηση προσωρινής τοποθέτησης, δύνανται να επιλέξουν μέχρι και όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους, ιεραρχώντας τες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Αυτό συμβαίνει επειδή ακόμη δεν είναι γνωστά τα λειτουργικά κενά του Νομού , καθώς εκκρεμούν οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε φορείς. Τα λειτουργικά κενά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Δωδ/σου μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών αποσπάσεων.

Online αίτηση στην διεύθυνση: ( ΓΙΑ   Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ )

http://its.dide.dod.sch.gr/applications/edit/17/

Επισημαίνεται επίσης ότι όσοι από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρέμειναν στη διάθεση, επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλη περιοχή του Νομού, δύνανται να υποβάλουν ταυτοχρόνως και αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, αφότου όμως υποβάλουν αρχικά αίτηση προσωρινής τοποθέτησης.

Online αίτηση στην διεύθυνση:   ( ΓΙΑ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Ε Ι Σ    ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ )

http://its.dide.dod.sch.gr/applications/edit/18/

 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ  ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ    

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση  από  Παρασκευή  26 / 07 / 2019  μέχρι και  Τρίτη   06 / 08  / 2019  

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ θα διενεργηθούν σύμφωνα με την μοριοδότηση που εφαρμόζεται και στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ με βάση την εγκύκλιο 56623/Ε2/10-4-2019 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Για τις αποσπάσεις θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια :

 

1.  Συνολική υπηρεσία  έως  31 / 8 / 2019  ( μόνο εκπαιδευτική σύμφωνα με την εγκύκλιο των 

                                                                                  μεταθέσεων )

2.  Συνυπηρέτηση

3.  Εντοπιότητα

4.  Οικογενειακοί λόγοι  ( ΕΓΓΑΜΟΙ – ΠΑΙΔΙΑ )

5.  Σοβαροί λόγοι υγείας ( μοριοδοτούνται μόνο με Γνωμάτευση Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής

                                                Επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)  

 

Για αυτό οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους παρακαλούνται  να προσκομίσουν ιδιοχείρως πρόσφατα δικαιολογητικά στην Δ/νση Δ.Ε. Δωδ/σου  ή να τα αποστείλουν  σκαναρισμένα στο e mail : gmet@dide.dod.sch.gr

 

Υπόχρεοι σε κατάθεση δικαιολογητικών είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν τα μοριοδοτήσιμα κριτήρια   2 – 5 .

Επισήμανση :

Εάν έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία μας τα ως άνω δικαιολογητικά κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2018-2019 (για χρήση τους κατά τις φετινές αιτήσεις μετάθεσης, βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης), δε χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου.

ΩΣΤΟΣΟ, εφόσον δεν έχουν κατατεθεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, η υποβολή τους για την τρέχουσα διαδικασία αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ είναι απαραίτητη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση στους ενδιαφερόμενους δε θα προσμετρηθούν τα σχετικά μόρια, όπως αυτά δηλώνονται στην αίτησή τους.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν κατά την κρίση τους , όποιες σχολικές μονάδες επιθυμούν καθώς η υπηρεσία αδυνατεί να υπολογίσει τα λειτουργικά κενά , καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ – αποσπάσεις σε Φορείς κ.λ.π.   

 

Online αίτηση στην διεύθυνση:    ( ΓΙΑ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Ε Ι Σ    ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ )

 

http://its.dide.dod.sch.gr/applications/edit/18/

 

 

 


 
 
 
Αρχική Σελίδα \
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.