Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020  Ελληνικά | English
Ανακοίνωση Πινάκων κατά Κλάδο, Αιτήσεων Μετάθεσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό Έτος 2018-2019, που υποβλήθηκαν στην Διεύθυνσή μας.
Ανακοινώσεις \ Ανακοίνωση - Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 12:33:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Ανακοίνωση Πινάκων κατά Κλάδο, Αιτήσεων Μετάθεσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε  και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό Έτος 2018-2019, που υποβλήθηκαν στην Διεύθυνσή μας.
 
 
 
Αρχική Σελίδα \
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.