Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018  Ελληνικά | English
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Ανακοινώσεις \ Πίνακες Υποψηφίων - Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 14:34:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Σας ανακοινώνουμε τον τελικό αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά, όπως αυτός προέκυψε μετά την εκδίκαση ενστάσεων. Θα ακολουθήσει αποστολή πινάκων υποψηφίων στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ., για τους οποίους οι συνυπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας ή ΕΚ θα διατυπώσουν γνώμη.
 
 
 
Αρχική Σελίδα \
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) -, Φαξ (30) -, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.