Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018  Ελληνικά | English
Επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)
Ανακοινώσεις \ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017 14:45:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Οι αιτήσεις δύνανται να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο στα γραφεία της ΔΔΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ (Γ. Μαύρου 2, τκ. 85132, Ρόδος). Για τους υποψηφίους εκτός νήσου Ρόδου οι αιτήσεις δύνανται πέραν της ιδιόχειρης υποβολής να κατατίθενται από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 με φαξ (22413 64826 - 2241364850) ή με μήνυμα ηλ. Ταχυδρομείου (mail@dide.dod.sch.gr) (ενυπόγραφα έγγραφα και βεβαίωση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομική αρχή).

Oι υποψήφιοι Διευθυντές εκτός νήσου Ρόδου, πέραν της υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών με φαξ ή μήνυμα ηλ.  ταχυδρομείου, να αποστέλλουν τα ίδια έγγραφα και με παραδοσιακό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΩΔ/ΣΟΥ, Γεωργίου Μαύρου 2, τκ 85132, Ρόδος με ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» και με ημερομηνία αποστολής εντός της προθεσμίας (έως τις 6.6.2017).

 
 
 
Αρχική Σελίδα \
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) -, Φαξ (30) -, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.