Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017  Ελληνικά | English
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ \ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017 08:02:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2016-17, να καταθέσουν με την ανάληψη υπηρεσίας όλα τα απαιτούμενα έντυπα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης εκτυπωμένα και συμπληρωμένα με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα για να προωθηθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την τοποθέτηση και τη μισθοδοσία τους.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν θα αποδεχθούν την πρόσληψή τους, οφείλουν μέσα στο διάστημα πρόσληψης που θα ορίζει η εγκύκλιος να στείλουν με fax (στο 22413.64850) ή e-mail (στο ganapl@dide.dod.sch.gr) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους και το λόγο για τον οποίο δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους ως αναπληρωτής/τρια στη Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2016-17.
 
 
 
Αρχική Σελίδα \
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) -, Φαξ (30) -, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.