Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Επαγγελ΅ατικά ∆ικαιώ΅ατα και ’δεια άσκησης επαγγέλ΅ατος ηλεκτρολόγου
ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ \ Υλικό - Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013 12:37:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
∆η΅οσιεύθηκε το Προεδρικό ∆ιάταγ΅α ΅ε αρ.  108/ΦΕΚ 141/12-6-2013, τ. Α΄, ΅ε θέ΅α: «Καθορισ΅ός ειδικοτήτων και βαθ΅ίδων επαγγελ΅ατικών προσόντων για την επαγγελ΅ατική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»
 
 
 
Αρχική Σελίδα \
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.