Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ
Νεοδιόριστοι \ Ενημέρωση - Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020 10:54:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

1.- ΠΤΥΧΙΟ -  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ  

2.- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ( ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ )  στοιχεία ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση

3.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥΣ   (αυτεπάγγελτη αναζήτηση αν δεν υπάρχει)

4.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ( Εφόσον έχετε εντοπιότητα στην περιοχή διορισμού )

5.- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (Εφόσον έχετε συνυπηρέτηση στην περιοχή διορισμού)

6.- ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ :    Α) ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Η ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

                                                         Β) ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ 

                                                         ΕΙΤΕ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,  ΕΙΤΕ  ΙΔΙΩΤΩΝ  

7.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΥ  ΤΥΠΟΥ Α΄  ( αυτεπάγγελτη αναζήτηση αν δεν υπάρχει)

8.- ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (το έντυπο χορηγείται από τις Δ/νσεις)

9.- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ    (από βιβλιοπωλείο)     

Το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου τηρείται μετά το διορισμό του και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ορθό είναι να τηρείται και δεύτερο στο σπίτι.

                               ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.- Αίτηση  του ενδιαφερόμενου προς την Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου για αναγνώριση του/των τίτλων

2.- Επισυνάπτονται ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος με μια υπεύθυνη δήλωση ότι ο τίτλος είναι γνήσιος .

      Επιπλέον , αν πρόκειται για τίτλο εξωτερικού πρέπει να προσκομίζεται η μετάφραση του τίτλου και η αναγνώριση  ΔΟΑΤΑΠ - ΔΙΚΑΤΣΑ.

                                        ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.- Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου για αναγνώριση προϋπηρεσίας

2.- Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας  (ταξινομημένες ημερολογιακά

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 

  1. Το έντυπο “Στοιχεία νεοδιόριστου εκπαιδευτικού για τη μισθοδοσία”
  2. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας     
  3. Κύρια ασφάλιση πριν την 1-1-1993  ( φωτοαντίγραφο μιας καρτέλας ενσήμων πριν

την 1-1-1993  ή  βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα εφόσον υπάρχει)

  1. Βεβαίωση υπηρεσίας  πριν την 1- 1- 2011  στον δημόσιο τομέα με οποιαδήποτε σχέση

εργασίας  εφόσον υπάρχει

  1. Βεβαίωση πληρωμής κρατήσεων νεοδιόριστου υπέρ ΜΤΠΥ εφόσον ήσασταν μόνιμος δημόσιος 

υπάλληλος πριν την ανάληψη υπηρεσίας

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης    
  2. Βεβαίωση φοίτησης τέκνων εφόσον σπουδάζουν και είναι 18-24 ετών
  3. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ για τέκνα με “σωματική ή πνευματική ανικανότητα”
  4. Πρωτόκολλο ορκωμοσίας   (θα δοθεί από τη τη Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου)
  5. Πράξη ανάληψης υπηρεσίας    (θα δοθεί από τη Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου)

 

 


 
 
 
Αρχική Σελίδα \ Νεοδιόριστοι
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.