Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Γνωστοποίηση Υπουργικής Απόφασης
Πανελλήνιες Εξετάσεις \ Γενικά θέματα - Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011 10:25:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Σας γνωστοποιούμε ότι η αριθμ.Φ253/52138/Β6 (ΦΕΚ 953 Β΄/24-5-2011) Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η αριθμ.Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β΄/30-3-2006) Υ.Α. αφορά στη μετονομασία της στρατιωτικής σχολής από «Στρατολογικό (ΣΣΑΣ)» σε «Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΑΣ)» και στη διαγραφή της στρατιωτικής σχολής «Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ)».....
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ Πανελλήνιες Εξετάσεις
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.