Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5%
Πανελλήνιες Εξετάσεις \ Γενικά θέματα - Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011 09:01:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Όπως είναι ήδη γνωστό, η διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων, που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’/4-9-2009) και εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 5%, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άλλαξε. Οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν Αίτηση-Μηχανογραφικό Δελτίο με κεντρική διαδικασία, κατά το πρώτο στάδιο της οποίας οφείλουν να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί στα δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του πίνακα που επισυνάπτεται με την αριθ.Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ 1612 Β’-4.10.2010) Υπ. Απόφαση, προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους....
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ Πανελλήνιες Εξετάσεις
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.