Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων – πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5%, επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις.
Πανελλήνιες Εξετάσεις \ Γενικά θέματα - Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 13:01:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Όπως έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΔΒΜΘ, η διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων – πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%, επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄/4-9-2009)...
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ Πανελλήνιες Εξετάσεις
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.