Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021  Ελληνικά | English
Φροντιστήρια
Φροντιστήρια - Κέντρα Ξένων Γλωσσών - Οικοδιδασκαλία
Σύνολο εγγραφών: 6. Φίλτρο αρθρογραφίας :
24/8/2021 Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών & Κατ’ οίκον [ Ανανέωση φροντιστηρίων - Κ.Ξ.Γ. και κατ΄ οίκον διδασκαλία ]
25/2/2013 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ [ Ανανέωση φροντιστηρίων - Κ.Ξ.Γ. και κατ΄ οίκον διδασκαλία ]
14/8/2012 Υπουργείο - Ιδιωτική Εκπαίδευση [ Ανανέωση φροντιστηρίων - Κ.Ξ.Γ. και κατ΄ οίκον διδασκαλία ]
6/8/2012 Ανανεώσεις αδειών φροντιστηρίων - Κ.Ξ.Γ. και κατ΄ οίκον διδασκαλίας [ Ανανέωση φροντιστηρίων - Κ.Ξ.Γ. και κατ΄ οίκον διδασκαλία ]
Αρχική Σελίδα \ Φροντιστήρια
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.