Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1oυ Γυμνασίου Ρόδου για εκπαιδευτική εκδρομή στο χωριό Χαράκι
Εκδρομές \ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012 13:20:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετακίνηση μαθητών/τριών και συνοδών από την πόλη της Ρόδου στο χωριό Χαράκι και επιστροφή.

Το 1ο Γυμνάσιο Ρόδου διοργανώνει εκπαιδευτική εκδρομή στο χωριό Χαράκι της Ρόδου την Παρασκευή 11 Μαΐου 2012.

Αριθμός μαθητών/μαθητριών: 300
Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 25

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο 1ο Γυμνάσιο Ρόδου Κομνηνών 1 85100 Ρόδος, τηλ: 2241029653, φαξ: 2241031912 από Δευτέρα 23/04/2012 μέχρι τη Δευτέρα 30/04/2012 και ώρα 12:00 π.μ. μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη: «Προσφορά για μετακίνηση εκπαιδευτικής εκδρομής 1ου Γυμνασίου Ρόδου στο χωριό Χαράκι» με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 1ο Γυμνάσιο Ρόδου μέχρι την Δευτέρα 30/04/2012 και ώρα 12:00 π.μ.
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ Εκδρομές
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.