Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Λυκείου Κρεμαστής για τη διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής
Εκδρομές \ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Τρίτη, 3 Απριλίου 2012 14:26:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς σχετικά με ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών/τριών-συνοδών από την Κρεμαστή στο Χαράκι και στη Λίνδο και επιστροφή.

Το Γενικό Λύκειο Κρεμαστής διοργανώνει ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών/τριών-συνοδών στο Χαράκι και στη Λίνδο την Παρασκευή 27Απριλίου 2012.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Γενικό Λύκειο Κρεμαστής (ΔΙΕΥΘ.: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 91, ΚΡΕΜΑΣΤΗ, ΤΗΛ: 2241093785, ΦΑΞ: 2241090508) από Τετάρτη 04/04/2012 μέχρι την Παρασκευή 06/04/2012 και ώρα 10:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη: «Προσφορά για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή Γενικού Λυκείου Κρεμαστής στο Χαράκι και στη Λίνδο» με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Γενικό Λύκειο Κρεμαστής μέχρι την Παρασκευή 06/04/2012 και ώρα 10:00 π.μ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 06/04/2012 και ώρα 12:00 μ.μ..
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ Εκδρομές
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.