Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γυμνασίου Σορωνής για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με ημερήσια εκδρομή στη Χάλκη.
Εκδρομές \ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012 11:32:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Το Γυμνάσιο Σορωνής ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από Τουριστικά Γραφεία για τη μετακίνηση μαθητών του σχολείου στα πλαίσια ημερήσιας εκδρομής στο νησί Χάλκη. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί στις 09/05/12 ημέρα Τετάρτη. Θα συμμετάσχουν περίπου 130μαθητές του σχολείου και 16 περίπου συνοδοί-εκπαιδευτικοί. Οι προσφορές θα είναι κλειστές και μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Γυμνάσιο Σορωνής έως και στις 6/4/"12 και ώρα 12:30.
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ Εκδρομές
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.