Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Γυμνασίου-Λ.Τ. Ζηπαρίου για Εκδρομή στη Ζιά.
Εκδρομές \ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 09:05:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Ο σύλλογος καθηγητών του 2ου ΓΕΛ Κω, αποφάσισε να προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό. Ζητείται προσφορά για την μετακίνηση των μαθητών του σχολείου στη Ζιά στις 30/3/2012.

Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μέχρι την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 και ώρα 13.00, σε σφραγισμένους φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη «Προσφορά για τον περίπατο/εκδρομή των μαθητών του Γυμνασίου-Λ.Τ. Ζηπαρίου, σχολικού έτους 2011-2012». Μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν θα γίνει δεκτή καμία προσφορά.
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ Εκδρομές
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.