Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γυμνασίου Ιαλυσού στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης στη Μελισσοκομική Δωδεκανήσου και στο συνεταιρισμό «Οι Απολλωνιάτισσες»
Εκδρομές \ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012 13:45:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Το Γυμνάσιο Ιαλυσού ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από Τουριστικά Γραφεία για τη μετακίνηση μαθητών του σχολείου στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης στην Μελισσοκομική Δωδεκανήσου στην Παστίδα και στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων «Οι Απολλωνιάτισσες» στα Απόλλωνα.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Γυμνάσιο Ιαλυσού από τις 21/03/2012 έως τις 26/03/2012 και ώρα 12:00.
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ Εκδρομές
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.