Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Τελική επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου & Λ.Τ. Σύμης, στη Θεσσαλονίκη
Εκδρομές \ Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 12:59:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Η Διευθύντρια του Γυμνασίου & Λ.Τ. Σύμης επαναπροκηρύσσει για τελευταία φορά, την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Τουριστικά Γραφεία για τη διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα:  Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 05/04 έως 09/04/ 2013.
 Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων θα είναι 10 μαθητές.
 Συνοδοί: 2 καθηγητές (1 Αρχηγός και 1 Συνοδός).
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ Εκδρομές
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.