Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα δέκα (10) υποτροφιών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε Έλληνες
ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ \ Γενικά θέματα - Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013 13:09:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Θέμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα δέκα (10) υποτροφιών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε Έλληνες

Η Κυπριακή Δημοκρατία χορηγεί δέκα (10) υποτροφίες για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ,
 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου σε Έλληνες σπουδαστές, 
οι οποίοι θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα MBA Πλήρους Φοίτησης τον 
Σεπτέμβριο του 2013.

Το συνολικό ύψος των διδάκτρων για όλη τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA είναι €10.250,00.
Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου χορηγεί τις ακόλουθες κατηγορίες υποτροφιών:

α) Πέντε (5) Υποτροφίες ύψους μέχρι και € 5.125,00.
β) Πέντε (5) Υποτροφίες ύψους μέχρι και € 3.416,00.

Η διάρκεια του Προγράμματος πλήρους φοίτησης είναι δώδεκα (12) μήνες και 
διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα. Έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
αποφοίτων και εργαζομένων επαγγελματιών.

Τα Προγράμματα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου στοχεύουν στην παροχή μιας μοναδικής 
εκπαιδευτικής εμπειρίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
Τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη 
τις τάσεις της αγοράς και τη σύγχρονη φιλοσοφία στη διοίκηση.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για να δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να είναι κάτοχοι:
-Πτυχίου από αναγνωρισμένο Ίδρυμα
-Καλή ακαδημαϊκή επίδοση και τουλάχιστον τρία (3) έτη επαγγελματικής πείρας
-Δύο (2) συστατικές επιστολές
-Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας με πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις TOEFL 
 ή IELTS ή CCE ή ισότιμο, εκτός των περιπτώσεων απόκτησης τίτλου από πανεπιστήμιο
 του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, τις 
υποτροφίες και τις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα http://www.mba.ucy.ac.cy και να επικοινωνούν απαραιτήτως με το 
Πανεπιστήμιο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση mba@ucy.ac.cy και τηλεφωνικά στο 
τηλέφωνο +357 22893600 με τους υπεύθυνους Καθηγητές του Προγράμματος 
MBA κ.κ. Ανδρέα Σωτηρίου, Ανδρέα Χαρίτου και Γιώργο Χατζηνικολάου

Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100
τηλ. επικοινωνίας: 22510 36503 & 22510 36162-3
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.