Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
ΦΕΚ 1192/τ. Β/15-5-2013 - Τύπος και περιεχόμενο τίτλων σπουδών των εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Τουρισμού (Ανακοινοποίηση...)
ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ \ Υλικό - Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013 13:31:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Καθορίσθηκαν απ" τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας & Τουρισμού και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι τύποι και τα περιεχόμενα των χορηγούμενων τίτλων σπουδών (πτυχίων, διπλωμάτων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων) των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.ΣΤ.Ε.), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), των Σχολών Ξεναγών, των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του Υπουργείου Τουρισμού.

Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούν οι εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Τουρισμού είναι:

ΑΣΤΕ (Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης)

1. Πτυχίο ΑΣΤΕ
2. Πιστοποιητικό αποφοίτησης ΑΣΤΕ
3. Βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης ΑΣΤΕ
4. Βεβαίωση σπουδαστικής ιδιότητας ΑΣΤΕ

ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης)

1. Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ
2. Πιστοποιητικό σπουδών ΙΕΚ
3. Πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση ΙΕΚ
4. Βεβαίωση σπουδών ΙΕΚ

Σχολές Ξεναγών

1. Δίπλωμα Ξεναγών
2. Αποδεικτικό Διπλώματος Ξεναγών
3. Βεβαίωση σπουδών Ξεναγών

Τμήματα Μετεκπαίδευσης

1. Πτυχίο Μετεκπαίδευσης
2. Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης

ΕΠΑΣ (Επαγγελματικές Σχολές)

1 Πτυχίο ΕΠΑΣ
2 Αποδεικτικό Πτυχίου ΕΠΑΣ
3 Πιστοποιητικό σπουδών ΕΠΑΣ
4 Πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση ΕΠΑΣ
5 Βεβαίωση Σπουδών ΕΠΑΣ

Ο καθορισμός των τίτλων σπουδών έγινε στο πλαίσιο της μεταφοράς αρμοδιότητων από τον πρώην Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) που συγχωνεύτηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού, δυνάμει του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α).
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.