Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Υποψήφιοι με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας (ακ. έτος 2013-14)
ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ \ Γενικά θέματα - Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013 13:30:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Όσοι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου χαρακτηριστούν θετικά ως ιδιαίτερης
καλλιτεχνικής προδιάθεσης, μπορούν είτε να παρακολουθήσουν άμεσα τα μαθήματα
στη Σχολή, οπότε όταν πάρουν πτυχίο ως κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου μπορούν
να εργαστούν ως καλλιτέχνες όχι όμως και να διοριστούν στην εκπαίδευση ως
καθηγητές καλλιτεχνικών, ή σε όποιο άλλο διαγωγνισμό για διορισμό στο
δημόσιο, είτε να δεσμεύσουν τη θέση και αφού αποφοιτήσουν και από το Λύκειο
να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στη Σχολή Καλών Τεχνών και μετά το πτυχίο
τους να μπορούν να διοριστούν και στην εκπαίδευση.

Στη 2η περίπτωση μπορούν την πρώτη χρονία, ενώ θα συνεχίζουν στην Α"  
Λυκείου, να επικοινωνήσουν απλά με τη Γραμματεία της Σχολής να επιβεβαιώσουν
ότι έχουν επιτύχει και να μην κάνουν τίποτε άλλο. Την επόμενη χρονιά, ενώ θα
είναι στη Β" Λυκείου θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή στη Σχολή και αμέσως
αίτηση διακοπής για ένα χρόνο. Το ίδιο θα κάνουν και όταν θα είναι στη Γ"
Λυκείου. Όταν θα έχουν πάρει το απολυτήριο Λυκείου θα ανανεώσουν την εγγραφή
και θα φοιτήσουν κανονικά για 5 έτη μέχρι να πάρουν το πτυχίο τους.
Δεν κινδυνεύουν να τους πιάσει το όριο φοίτησης (ν+2) γιατί τα χρόνια που
δικαιούνται διακοπή φοίτησης (συνολικά 5) εξαιρούνται του ν+2.

Σοφόπουλος Παύλος
ΚΕΣΥΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
τηλ 2651065022
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.