Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Ένταξη του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής του Παν. Πειραιά και στο 2ο Ε.Π.
ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ \ Υλικό - Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013 10:28:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Σύμφωνα με την αριθμ. Φ253/21812/Β6/15-2-2013 Υπουργική Απόφαση, η οποία έχει σταλεί
για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από φέτος το Τμήμα Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, εκτός από το 5ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστημών Οικονομίας και ∆ιοίκησης, εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο 
Θετικών Επιστημών.
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.