Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2020-2021
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ \ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020 13:34:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
...Το ΥΠΕΠΘ καλει......
εμπειροτέχνες ιδιώτες,που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων .................
εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία στα Μουσικά Σχολεία,
να υποβάλουν αίτηση-δήλωση,για το σχολικό έτος 2020-2021,
απότη Δευτέρα 9/11έως και την Παρασκευή 13/11/2020,
στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ).
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.