Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2020-2021.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ \ Πρόσκληση - Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 21:58:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
.καλούνται οι εγγεγραμμένοιστους
:(α) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β ́ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακεςτης παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κλάδων/ειδικοτήτωνΕΑΕΠΕ71 και ΠΕ61και κλάδωνΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78,ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89και ΠΕ91με εξειδίκευση στην ΕΑΕτηςαριθμ. 3ΕΑ/2019Προκήρυξηςτου Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού(οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Γ ́ 937/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Γ ́ 1170/2020, στο Γ ́ 908/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Γ ́ 1171/2020 και στο Γ ́ 522/2020)και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως από την Ανεξάρτητη Αρχή στο Υ.ΠΑΙ.Θ.) και

(β) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσηςτων κλάδων/ειδικοτήτωνΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90καιΠΕ91, τωναριθμ.1ΓΕ/2019και 2ΓΕ/2019Προκηρύξεων,των κλάδων ΤΕ01και ΤΕ16της αριθμ.1ΓΤ/2020Προκήρυξης καιτων κλάδων ΔΕ01και ΔΕ02της αριθμ.2ΓΔ/2020Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π

....
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.