Τρίτη, 13 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΠπ_2018_2019
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ \ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018 09:30:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (mail@dide.dod.sch.gr) ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Παρασκευή 28-12-2018. 
Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης .
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.