Κυριακή, 18 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Πλήρωση κενών θέσεων προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής Νοτίου Αιγαίου
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Προκηρύξεις - Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010 12:35:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή κενών θέσεων Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Γραφείων Φυσικής Αγωγής έως 31-07-2011 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους...
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.