Κυριακή, 18 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Εγκύκλιος Διορισμών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για το Σχολ. Έτος 2010-2011
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Προκηρύξεις - Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010 10:20:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών α) των κλάδων που έχουν πραγματική προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων μηνών (24/μηνίτες) με επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους, β) των κλάδων που είναι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 6 παρ.2α περ.ββ’ του Ν. 3255/2004 σε ποσοστό 40%, γ) από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 2Π/2008, 3Π/2008 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ) σε ποσοστό 60%, δ) κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει στις 30-06-2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα μηνών (30/μηνίτες) και ε)  κλάδου  ΠΕ16.01   από συμπληρωματικό πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2010 (αριθμ. 1Π/2008 Προκήρυξη ΑΣΕΠ) , για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις κατά το σχολικό έτος 2010-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄).
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.