Κυριακή, 18 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης για τοποθέτηση των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Δωδ/σου ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Αποσπάσεις - Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010 11:32:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων είναι η 13/8/2010

Όσοι εκπαιδευτικοί αποσπαστούν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Δωδ/σου παρακαλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη αποκλειστικά την αίτηση που διατίθεται παρακάτω:
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν
• να καταθέτουν οι ίδιοι τις αιτήσεις τους στη Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου
• ή να τις αποστείλουν με φαξ στον αρ. 22410 55850
• ή να τις υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:gmet@dide.dod.sch.gr

Ο Διευθυντής Δ/νσης Δ.Ε. Δωδ/σου
κ.α.α. Παπαδομαρκάκης Ιωάννης
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.