Κυριακή, 18 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Προκήρυξη διευθυντή - υποδιευθυντών ΣΕΠ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Προκηρύξεις - Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010 00:00:01
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Το υπουργείο προκηρύσσει την πλήρωση με απόσπαση των θέσεων Διευθυντή, Υποδιευθυντή Π/θμιας και Υποδιευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π), αρμοδιότητας Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, για θητεία τριών (3) σχολικών ετών, αρχόμενη από1-9-2010 έως και 31-8-2013
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.