Κυριακή, 18 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών υπευθύνων τμημάτων
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Υπεύθυνοι Τμημάτων - Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010 00:00:01
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.
Το υπουργείο αποφάσισε την παράταση της θητείας κατά ένα έτος ,από την 1-9-2010 μέχρι την 31-8-2011 των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν στις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας ως Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων και β) στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας ως Υπεύθυνοι και Μέλη Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και των οποίων η θητεία λήγει έως την 31-8-2010.
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.