Κυριακή, 18 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Διαπιστωτική πράξη κατάταξης σε Μ.Κ.
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Γενικά θέματα - Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011 11:34:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου κατατάσσονται από 1-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του βαθμολογίου-μισθολογίου του ν. 4024/2011) σε  M.K. , όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.