Κυριακή, 18 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΜΑΔΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Ανακοινώσεις - Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 12:50:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Κοινοποιείται ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων για τις κενούμενες θέσεις ΔΔΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ. Επί αυτού, οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση έως τις 04.08.2020, ώρα 12:00 μεσημβρινή, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ιδιοχείρως (στα γραφεία της ΔΔΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ επί της Γ.Μαύρου 2, 85132, Ρόδος) ή με χρήση ηλ. ταχυδρομείου (mail@dide.dod.sch.gr με θέμα «ένσταση»), ή με φαξ (2241364827).
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.