Κυριακή, 18 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Ανακοίνωση - Τοποθετήσεις νεοδιόριστων 2019 - Δήλωση προτίμησης - Μόρια Σχ. Μονάδων
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Τοποθετήσεις - Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 11:30:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 

Ενημερώνουμε με την παρούσα τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ότι δικαιούνται να υποβάλουν δηλώσεις προτίμησης των σχολικών μονάδων της περιοχής που έχουν διορισθεί (Α", Β", Γ", Δ" Δωδεκανήσου), χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό και τη σειρά των δηλούμενων σχολικών μονάδων. 

Η διαδικασία ύστερα από την υποβολή των δηλώσεων προτίμησης περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και δημόσια ανάρτηση πινάκων μορίων κάθε ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού, βάσει των οποίων θα καθοριστεί η σειρά προτεραιότητας ως προς την τοποθέτησή τους.

 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.