Κυριακή, 18 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Mοριοδότηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Αποσπάσεις - Τοποθετήσεις - Τρίτη, 5 Απριλίου 2011 11:24:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Σε συνέχεια των αριθμ. 140341/Δ1/8-11-2010 και 140338/Δ2/8-11-2010 Εγκυκλίων Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπαστεί στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).....
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.