Κυριακή, 18 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ B"ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ KAI ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δ/ΝΤΗ Α"ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Προκηρύξεις - Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011 09:09:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Α. Καλούμε τους υποψηφίους, μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα του Κανονισμού, που αφορά στο διορισμό των Διευθυντών και των Αναπληρωτών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων και αναφέρονται κατωτέρω, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις παραπάνω θέσεις με βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων....
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.