Κυριακή, 18 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Νέα φάση προσωρινών τοποθετήσεων και αποσπάσεων
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Τοποθετήσεις - Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016 14:01:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Σας ανακοινώνουμε τη νέα φάση προσωρινών τοποθετήσεων και αποσπάσεων και ενημερώνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η 24η / 08/2016, ώρα 12:00 μεσημβρινή. Οι ενστάσεις δύνανται να αποστέλλονται με email (mail@dide.dod.sch.gr) με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», με φαξ (2241364827 ή 2241364850), είτε να κατατίθενται ιδιοχείρως στα γραφεία της ΔΔΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ (Γεωργίου Μαύρου 2, 85132). Επίσης, όσοι εκπαιδευτικοί παραμένουν στη διάθεση θα τοποθετηθούν προσεχώς βάσει των κενών που τυχόν προκύψουν, είτε θα διατεθούν μετά από κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ στην Α/Θμια Εκπαίδευση.
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.