Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Βελτιώσεις - τοποθετήσεις - Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016 14:52:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Το ΠΥΣΔΕ στην σημερινή του συνεδρίαση και αφού έλαβε υπόψη του τα κενά , τα μόρια και τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση πρότεινε να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις οι παρακάτω εκπαιδευτικοί. Το συμβούλιο έστειλε την παρούσα πρόταση στην Περιφερειακή Δ/νση προς κύρωση. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν αν το επιθυμούν ,να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις μέχρι την Τρίτη 19/07/2016 ηλεκτρονικά με mail στο gmet@dide.dod.sch.gr
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.