Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Προσωρινές Τοποθετήσεις και Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ 2014 - 2015
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Αποσπάσεις - Τοποθετήσεις - Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 12:36:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί :

 1. που παρέμειναν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ Δωδ/σου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των οριστικών – οργανικών τοποθετήσεων

2. που διορίσθηκαν το σχολικό έτος 2013-2014

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση από Τετάρτη 6 / 8 / 2014            μέχρι και Τετάρτη  13 / 8  / 2014 .

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καλούνται να προβούν σε αίτηση προσωρινής τοποθέτησης, δύνανται να επιλέξουν μέχρι και όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους, ιεραρχώντας τες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Αυτό συμβαίνει επειδή ακόμη δεν είναι γνωστά τα λειτουργικά κενά του Νομού , καθώς εκκρεμούν οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε φορείς. Τα λειτουργικά κενά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Δωδ/σου μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών αποσπάσεων.

Online αίτηση στην διεύθυνση: ( ΓΙΑ   Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ )

http://its.dide.dod.sch.gr/applications/edit/6/

Επισημαίνεται επίσης ότι όσοι από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρέμειναν στη διάθεση, επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλη περιοχή του Νομού, δύνανται να υποβάλουν ταυτοχρόνως και αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, αφότου όμως υποβάλουν αρχικά αίτηση προσωρινής τοποθέτησης.

Online αίτηση στην διεύθυνση:   ( ΓΙΑ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Ε Ι Σ    ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ )

http://its.dide.dod.sch.gr/applications/edit/7/ΑΠΟΣΠΑΣΗ  ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση  από Τετάρτη 6 / 8 / 2014  μέχρι και Τετάρτη  13 / 8  / 2014  

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ θα διενεργηθούν σύμφωνα με την μοριοδότηση που εφαρμόζεται και στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ με βάση την εγκύκλιο 95303/Δ1/19-6-2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Για τις αποσπάσεις θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια :

1.  Συνολική υπηρεσία  έως  31 / 8 / 2014  ( μόνο εκπαιδευτική σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων )

2.  Συνυπηρέτηση

3.  Εντοπιότητα

4.  Οικογενειακοί λόγοι  ( ΕΓΓΑΜΟΙ – ΠΑΙΔΙΑ )

5.  Σοβαροί λόγοι υγείας ( μοριοδοτούνται μόνο με Γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής )  

6. Άλλοι λόγοι

Για αυτό οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους παρακαλούνται  να προσκομίσουν πρόσφατα δικαιολογητικά οι ίδιοι στην Δ/νση Δ.Ε. Δωδ/σου

ή ταχυδρομικά στην Δ/νση Δ.Ε. Δωδ/σου Γ. Μαύρου 2 – 85 100 Ρόδος.

Υπόχρεοι σε κατάθεση δικαιολογητικών είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν τα μοριοδοτήσιμα κριτήρια   2 – 6 .

Εάν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας πρόσφατα δικαιολογητικά από τα παραπάνω δεν χρειάζεται να ξανά υποβληθούν .

Online αίτηση στην διεύθυνση:    ( ΓΙΑ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Ε Ι Σ    ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ )

http://its.dide.dod.sch.gr/applications/edit/7/

 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.