Κυριακή, 18 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Ενημέρωση - Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013 15:52:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Σας κοινοποιούμε την επείγουσα ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Ενημέρωση σχετικά με το προσωπικό των ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης Επισυναπτόμενου Πίνακα". Επισημαίνουμε ότι υφίσταται προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.