Κυριακή, 18 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Προϊστάμενου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καλύμνου
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Προκηρύξεις - Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010 21:49:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την πλήρωση με επιλογή και διετή θητεία μιας θέσης Αναπληρωτή Προϊστάμενου για το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο.
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.