Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021  Ελληνικά | English
Απογραφή εκπαιδευτικών
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Γενικά θέματα - Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010 17:49:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Σας γνωρίζουμε ότι: α) εξεδόθη η αριθμ. 2/37345/0004/4.6.2010 (ΦΕΚ Β΄/784) κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των ΝΠΔΔ, και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» και β) αναρτήθηκαν την 18η.06.2010 στην ιστοσελίδα «apografi.gov.gr» οδηγίες συμπλήρωσης των στοιχείων απογραφής, και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά το συντομότερο δυνατόν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας.

http://apografi.gov.gr
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.