Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021  Ελληνικά | English
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων γλωσσομάθειας
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Γενικά θέματα - Σάββατο, 16 Απριλίου 2011 00:44:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης στις ξένες γλώσσες των εκπαιδευτικών που είναι υποψήφιοι για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2011-2012.
Ενόψει της κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων για την απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2011-12, σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για τυχόν ανάκληση της αίτησης απόσπασής τους ή για άρση συναπόσπασης θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 4 Μαΐου 2011, μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε περίπτωση αδυναμίας με αποστολή FAX στον αριθμό 210-344.2299. ....
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.