Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021  Ελληνικά | English
Αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και προσωρινές τοποθετήσεις
ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ Αποσπάσεις - Τοποθετήσεις - Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013 12:39:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί :  Που παρέμειναν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ Δωδ/σου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των οριστικών – οργανικών τοποθετήσεων να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για προσωρινή τοποθέτηση από Δευτέρα 19 / 8 / 2013 μέχρι και Παρασκευή 23 / 8 / 2013
Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καλούνται να προβούν σε αίτηση προσωρινής τοποθέτησης, δύνανται να επιλέξουν μέχρι και όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους, ιεραρχώντας τες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.  Αυτό συμβαίνει επειδή ακόμη δεν είναι γνωστά τα λειτουργικά κενά του Νομού , καθώς εκκρεμούν οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ , σε φορείς , το ωρολόγιο πρόγραμμα νέου Γυμνασίου , νέου Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. .Τα λειτουργικά κενά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Δωδ/σου μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω διαδικασιών. 
Επισημαίνεται επίσης ότι όσοι από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Δωδ/σου , επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλη περιοχή του Νομού Δωδεκανήσου , δύνανται να υποβάλουν ταυτοχρόνως και αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, αφότου όμως υποβάλουν αρχικά αίτηση προσωρινής τοποθέτησης. 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ  
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από Δευτέρα 19 / 8 / 2013 μέχρι και Παρασκευή 23 / 8 / 2013
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ θα διενεργηθούν σύμφωνα με την μοριοδότηση που εφαρμόζεται και στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ με βάση την εγκύκλιο 93958/Δ1/12-7-2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Για τις αποσπάσεις θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια :
1. Συνολική υπηρεσία έως 31 / 8 / 2013 (μόνο εκπαιδευτική σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων)
2. Συνυπηρέτηση 
3. Εντοπιότητα 
4. Οικογενειακοί λόγοι ( ΕΓΓΑΜΟΙ – ΠΑΙΔΙΑ ) 
5. Σοβαροί λόγοι υγείας ( μοριοδοτούνται μόνο με Γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής )
6. Άλλοι λόγοι 
Για αυτό οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους παρακαλούνται να προσκομίσουν πρόσφατα δικαιολογητικά οι ίδιοι στην Δ/νση Δ.Ε. Δωδ/σου ή ταχυδρομικά στην Δ/νση Δ.Ε. Δωδ/σου Γ. Μαύρου 2 – 85 100 Ρόδος. 
Υπόχρεοι σε κατάθεση δικαιολογητικών είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν τα μοριοδοτήσιμα κριτήρια 2 – 6 . 
Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις 
Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

http://its.dide.dod.sch.gr
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.