Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021  Ελληνικά | English
Καθορισμός προσόντων πρόσληψης σε εκκλησιαστικά σχολεία
Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ \ Προσλήψεις - Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010 16:12:00
Αποστολή Email Εκτύπωση
 
Σας διαβιβάζουμε την με αριθ. 67728/Α2/11-06-2010 Υπουργική Απόφαση, η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σχετικά με τον καθορισμό των ελαχίστων στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στο βιογραφικό σημείωμα και τη συστατική επιστολή που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α΄).
 
 
 
Αρχική Σελίδα \ Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου © Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γεωργίου Μαύρου 2, Ζέφυρος, 851 00 Ρόδος, Τηλ. (30) 2241364826, Φαξ (30) 2241364827, Email
Σχεδίαση - Υλοποίηση: Κασαπίδης Βασίλειος - Κωσταλίας Κων/νος - Ενημέρωση: Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου
Υποστηριζόμενοι browsers: Internet Explorer 6+, Firefox 3.6+, Safari 5+, Chrome 5+, Opera 10.5+
Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με μία άδεια Creative Commons Public Domain License.